CBA Wedstrijd (zomer)

De CBA- wedstrijd is gebaseerd op de officiële KNJV-proeven. Dit betekent dat alle proeven gestandaardiseerd zijn en worden beoordeeld volgens de criteria van Orweja. De CBA-wedstrijd is bij uitstek een gelegenheid om u voor te bereiden op het wedstrijdseizoen. Onze keurmeesters zijn graag bereid om u tips en adviezen te geven waarmee u tijdens de officiële wedstrijden uw voordeel kunt doen.

De CBA-wedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:

C-diploma
a. aangelijnd en los volgen
b. komen op bevel
c. houden aangewezen plaats
d. apport te land
e. apport uit diep water

B-diploma
f. verloren apport te land
g. markeerapport te land
h. apport over diep water

en alle onderdelen voor het C-diploma.

A-diploma
i. dirigeerproef te land
j. apport van verre loper over breed water

en alle onderdelen voor het C- en B-diploma.


Deelnemers die voor alle onderdelen op hun niveau een voldoende halen, ontvangen een certificaat.