Working Test (voorjaar)

De working test is bedoeld om u en uw hond ervaring op te laten doen voor de praktijkjacht. U legt met uw hond individueel vijf proeven af waarbij jachtsituaties worden nagebootst. De proeven bestaan meestal uit meerdere onderdelen, zoals meervoudige apporten, maar ook gehoorzaamheid komt aan de orde.

De deelnemers worden ingedeeld in drie klassen: starters, novice en de open klasse. Per proef zijn maximaal 20 punten te behalen. Alle deelnemers die tenminste 60 punten behaald hebben en alle apporten binnen hebben, ontvangen een certificaat.

De proeven op de working test worden van tevoren niet bekend gemaakt en zijn ieder jaar anders. U en uw hond worden dus in allerlei verschillende situaties op de proef gesteld!

De working test wordt uitgevoerd op basis van de regels van Orweja.